Strona Główna Zdjęcia Kategorie Foto Fotoforum Aparaty
Rejestracja Logowanie
zmień kolory Temat biały Temat czarny Temat brązowy Temat pomarańczowy Temat zielony

Regulamin

ostatnia aktualizacja: kwiecień 2007

Użytkownik

§1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która posiada dostęp do Internetu.

§2. Aby publikować fotografie, Użytkownik musi zarejestrować się w serwisie. W tym celu powinien zapoznać się z regulaminem, a następnie prawidłowo i zgodnie ze wskazówkami wypełnić formularz rejestracyjny.
Niezarejestrowany w Serwisie Użytkownik ma możliwość przeglądania Serwisu (zdjęć, komentarzy i wszystkich innych publicznie dostępnych treści).

§3. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.

Konto Autora


§4. Zarejestrowany Użytkownik serwisu FotoGalerie.pl jest nazywany Autorem.

§5. Umieszczając fotografię w Serwisie Autor oświadcza, ze posiada prawa autorskie do tej pracy i wyraża jednocześnie zgodę na jej publikacje w tym serwisie.

§6. Wszelkie dane osobowe,  fotografie i inne informacje składające się na Konto Autora przekazuje on do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie ich przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.
Powyższe informacje nie dotyczą hasła do Konta.

§7. Konto Autora posiada ważność przez nieograniczony czas o ile nie zostaną złamane przez Autora zasady tego regulaminu, lub nie zostanie potwierdzona autentyczność danych rejestracyjnych a w szczególności adresu email.

§8. Jedno konto Autora może pomieścić 2MB zdjęć. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego miejsca na koncie.
§9. W wypadku utraty ważności konta serwis FotoGalerie.pl zastrzega sobie prawo do  usunięcia wszystkich fotografii, galerii i komentarzy Autora.


Publikowane Treści


§10. Serwis FotoGalerie.pl zastrzega sobie prawo usunięcia zdjęcia lub komentarza bez ostrzeżenia i podawania przyczyny w następujących przypadkach:

§11. Informacje przekazywane przez Autora do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Konta, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto Autora, jeżeli podawane i prezentowane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

§12.
  a. Serwis FotoGalerie.pl zastrzega sobie prawo zabezpieczenia przed stosowaniem techniki "HOT-LINK" (odwoływanie się do plików zdjęć z innych stron niezwiązanych z serwisem FotoGalerie.pl poprzez stosowanie znacznika HTML  "<img src=...>").
  b. Umieszczając fotografie w serwisie Autor zgadza się na publicznie ocenianie tej fotografi przez użytkowników serwisu za pomocą:
    - komentarzy dodawanych przez innych Autorów zarejestrowanych w FotoGalerie.pl
    - głosów (tzw. PLUS i MINUS) przyznawanych przez Autorów i gości serwisu.

Sankcje

§13. Administrator ma prawo zablokować konto jeśli działalność Użytkownika odbiega od podstawowej idei serwisu to jest publikowania, komentowania i oceniania fotek innych Autorów i jest powodem nieporozumień, pomówień i innych przykrych incydentów.

§14. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto użytkownika, usunąć wszystkie jego galerie, fotografie i komentarze.
Administrator odblokuje Konto według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora.

§15. FotoGalerie.pl nie odpowiada za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku umieszczenia fotografii przez Użytkownika w Serwisie.

§16. FotoGalerie.pl nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.

§17. Fotogalerie.pl nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

§18. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.

§19. FotoGalerie.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

§20. FotoGalerie.pl zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

§21. FotoGalerie.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronach Serwisu.

§22. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od założenia konta w Serwisie.

Polityka dotycząca plików "cookies"


Dlaczego i jak stosujemy pliki Cookies


Pliki "cookies" używane na stronach internetowych służą nam do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. Do generowania statystyk wykorzystujemy aplikację Google Analytics.


Do czego jszcze są pliki Cookies?


Do pamiętania zdarzeń wykonywanych przez użytkownika serwisu: odwiedziny, głosowanie, logowanie.


"Cookies" ? co to jest?


"Cookies" są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na Twoim komputerze, smartfonie czy innych urządzeniu, z którego łączysz się z Internetem. Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają "stronie" rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio się wyświetlić.


W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?


Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane ? w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Stron Onetu, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Stron Onetu bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości Stron i usług Onetu.

© 2004 - 2013 Przemysław Bujko 320 online regulamin serwisu kontakt