Strona domowa
katie

 

dołączył: 2007-10-07
Napisz Wiadomość Prywatną do Autora
do tej pory:
Aparaty: Nikon D300, Nikon D40x
Obiektywy: Nikor 24mm f2.8, Nikor 18-55 f3.5-5.6, Nikor 55-200 f4.5-6


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.

Galerie dotychczas założone: