*****  Andres42 - o autorze >  Galeria główna - Andres42 >  Rekonstrukcje historyczne > Sowiety wkroczyły
Galeria znajduje się w kategoriach:  reporterskie
Sowiety wkroczyły
W dniu 17 września 1939 r. na mocy tajnego protokołu do paktu Ribbentrop - Mołotow wojska sowieckie bez wypowiedzenia wojny, łamiąc pakt z 1932 r. o nieagresji, przekroczyły granicę i zajęły wschodnie tereny II RP. W obliczu sowieckiej agresji Naczelny Wódz wydał dyrektywę ogólną o treści "Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony lub próby rozbrojenia oddziałów" Niejasne stanowisko wobec najeźdźcy wprowadziło chaos i dezorientację dowódców, mimo to część oddziałów podjęła walkę i stawiła zaciekły opór. Na Suwalszczyźnie wojskom sowieckim stawiły oddziały batalionu KOP Sejny. W dniu 24 września po walkach w rejonie Sopćkiń, Kodziowiec i Puszczy Augustowskiej do Suwałk wkroczyły wojska sowieckie pod dowództwem komkora Iwana Wasiliewicza Bołdina. Oddziały sowieckie pozostały w Suwałkach do pierwszej dekady października 1939 r. Na mocy zawartego 28 września 1939 r. układu o przyjaźni i granicach, Suwalszczyzna miała zostać zajęta przez wojska niemieckie. Ich czołówki wkroczyły do Suwałk 6 października 1939 r. i wkrótce doszło do spotkania dot. uściślenia przebiegu tymczasowej granicy między strefa okupacyjna niemiecką i radziecką. Niemców reprezentowali m. in. gen. Albrecht Brandt, płk Nolte i ppłk Spager, a sowietów - komisarz Siergiejew, szef sztabu 16 Korpusu Piechoty płk Siemionow i i szef Sztabu 2 Dywizji Piechoty płk Michajłow. Oficjalna ceremonia przekazania miasta Niemcom miała miejsce 12 października 1939 r.
Liczba zdjęć: 5. Kliknij w fotkę aby powiększyć
komentarze Do fotek w tej galerii dodanych jest 11 komentarzy. (zobacz te komentarze)